[С++ ]

 


 1. Мова СІ як мова програмування високого рівня. Структурне та обєктно-орієнтоване програмування
 2. -Основні принципи обєктно-орієнтованого програмування
 3. Структура програми на мові С++ Етапи створення програми
 4. Алфавіт і лексеми мови С++
 5. Склад мови С++ Константи та змінні С++
 6. Керуючи послідовності мови С++
 7. Типи даних у С++
 8. -Змінні мови С++ Оператор опису змінних Область дії і клас доступу змінної
 9. -Базові конструкції структури програмування Оператор «вираз» Складовий оператор і блок
 10. Операції-вирази Позначки операції
 11. Основні оператори С++ Оператори галуження
 12. Оператор-перемикач switch
 13. Оператори циклу С++
 14. Оператори керування ходом програми
 15. Вказівники мови С++ Опис, ініціалізація, використання, арифмет. Операції
 16. Одновимірні масиви С++ Опис, ініціалізація, сортування
 17. Двовимірні масиви Опис, ініціалізація, способи зверненн
 18. Динамічні змінні та масиви. Операції new та delete
 19. Функції в С++ Формальні та фактичні параметри Передача параметрів за адресою і значенням
 20. Прототипи функції Бібліотечні файли Директива препроцесора #include
 21. Передача масивів і рядків у функції
 22. Посилання мови С++
 23. Символьна інформація та рядки Функції для роботи з рядками
 24. Функції вводу-виводу мов С та С++ Форматний вивід
 25. Функції з параметрами за замовчуванням та зі змінною кількістрю параметрів
 26. Перейменування типів
 27. Перевантаження функцій. Вказівники на функції
 28. Структура як тип і сукупність даних. Визначення, ініціалізація, копіюв структур
 29. Обєднання даних різного типу
 30. Динамічні структури даних Принципи створення та використання
 31. Динамічні списки
 32. Стеки та черги
 33. Бінарні дерева
 34. Клас як абстрактний тип
 35. Ключ класу та статус доступу його елементів
 36. Конструктори та деструктори
 37. Доступність компонентів класу
 38. Компонентні дані і компонентні функції класів
 39. Друзі класів
 40. Перевантаження стандартних операцій
 41. Успадкування класів
 42. Множинне успадкування
 43. Віртуальні базові класи
 44. Віртуальні функції
 45. Абстрактні класи
 46. Математичні функції стандартних бібліотек С++